Február 11-én kezdődik a 2015. évi TDK-konferencia, melynek előadói között idén is rengeteg instruktorral találkozhattok. Minden évben öröm látni, hogy sokaknak a közösségi élet aktív építése mellett is van elég idejük, energiájuk és elhivatottságuk arra, hogy a tudományos élet fejlődésében is aktívan részt vegyenek. Így méltán vagyunk büszkék rájuk és azt reméljük, hogy minél többen meghallgatjátok előadásaikat február 11-13. között a NET-ben.

 Február 11. szerda

08:30–10:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ – TANÁCSTEREM

ANYAGCSERE, ENDOKRINOLÓGIA, HEMATOLÓGIA – SZ2-3. TEREM, 10:00-13:30

11:45-12:00 Sarkadi Balázs SE ÁOK V. Acromegáliás cardiopathia képalkotó vizsgálata

BIOKÉMIA, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA – SZ4 TEREM, 10:00-12:30

10:45-11:00 Tuza Sebestyén SE ÁOK V. Ézsiás Máté SE ÁOK IV. Az emelkedett mitokondriális oxidatív stressz szerepe a szívfunkció romlásában
prediabéteszes állapotban

BIOFIZIKA, BIOINFORMATIKA – LABOR 4-5 TEREM, 10:00-12:15

11:15-11:30 Zolcsák Ádám SE GYTK III. Fotoszenzibilizáció tanulmányozása sejtmembrán modellen fluoreszcencia korrelációs
spektroszkópia segítségével

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA II – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 10:00-12:45

10:30-10:45 Óriás Imre Viktor SE ÁOK V. A levosimendan klinikai hatékonyságának és biztonságosságának retrospektív
vizsgálata szívelégtelen betegeken

10:45-11:00 Schlõgl Simon Csaba SE ÁOK V. A neutrofil leukociták és a limfociták arányának szerepe szívelégtelenség
reszinkronizációs kezelése során

11:45-12:00 Kecskés Kinga SE ÁOK V. Fiziológiás és kóros bal kamra hypertrophia elkülönítése szív mágneses rezonancia
vizsgálat segítségével

GYERMEKGYÓGYÁSZAT I – DÍSZPÁHOLY, 10:30-14:00

10:45-11:00 Felkai Luca SE ÁOK V. ALK inhibitor kezelés szerepe gyermekkori lágyrészsarcomákban

11:00-11:15 Bajnok Anna SE ÁOK VI. Asphyxiás újszülöttek gyulladásos válaszának vizsgálata

12:15-12:30 Czeller Dániel SE ÁOK V. Légzésfunkciós vizsgálatok gyermekkori Crohn betegségben

GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK I, GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA ÉS GYÓGYSZERHATÁSTAN, GYÓGYSZER-CÉLBAJUTTATÁS – TANÁCSTEREM, 10:30-13:45

12:00-12:15 Jánoska Ádám SE GYTK III. Erlotinib fizikai-kémiai tulajdonságainak, és különbözõ ciklodextrinnel képzett komplexeinek vizsgálata

12:15-12:30 Mihályi Kristóf SE GYTK III. Gombaellenes imidazolszármazékok ciklodextrin komplexeinek vizsgálata

MAGATARTÁSTUDOMÁNY, PSZICHIÁTRIA – LABOR 4-5 TEREM, 12:45-16:30

14:15-14:30 Déri Judit SE ÁOK IV. A transzszexualitás pszichológiai és viselkedéses korrelátumai

15:00-15:15 Radics Dóra SE ÁOK V. Megbízhatóság, dominancia és nem megítélése arcvonásokból borderline személyiségzavarban

15:30-15:45 Róth György SE ÁOK VI. Megváltozott viselkedés és neurokognitív deficit a gyermekszívsebészetben

16:00-16:15 Molnár Rebeka SE ÁOK III. Szkizofréniában és felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban szenvedő betegek kognitív funkcióinak vizsgálata CANTAB neuropszichológiai szoftverrel

BÕRGYÓGYÁSZAT, REUMATOLÓGIA, REHABILITÁCIÓ – SZ4 TEREM, 13:00-14:45

13:15-13:30 Kovács Orsolya SE GYTK IV. Extracelluláris vezikulák hatása az oszteoklasztogenezisre

14.30-14:45 Keszeg András SE ÁOK VI. Leggyakrabban használt egértörzsek photoszenzitivitásának vizsgálata

KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI IMMUNOLÓGIA, MIKROBIOLÓGIA – BARNA ELÕADÓTEREM, 13:00-16:30

15:00-15:15 Barbalics Viktória SE ÁOK V. Intravénás és szubkután immunglobulin szubsztitúciós kezelés összehasonlítása primer antitesthiányos betegekben

16:15-16:30 Bajnok Anna SE ÁOK VI. Kv1.3 limfocita kálium csatornák, mint lehetséges új terápiás célpontok akut ischémiás stroke esetén

SEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ II – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 13:15-15:45

13:30-13:45 Berczeli Tibor Márton SE ÁOK V. A primer graft elégtelenség prediktív tényezõinek és kialakulásának vizsgálata a RADIAL score alapján

15:00-15:15 Bokányi Kristóf SE ÁOK V. Levosimendan és iszkémiás posztkondícionálás protektív hatása alsó végtagi iszkémia okozta akut vesekárosodásra

GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK II, GYÓGYSZERKÉMIA, GYÓGYSZER- ÉS GYÓGYNÖVÉNY-ANALITIKA – TANÁCSTEREM, 14:15-18:00

14:30-14:45 Szilvay András SE GYTK III. A liponsav és dihidro-liponsav csoport-specifikus sav-bázis tulajdonságainak jellemzése

16:15-16:30 Pálla Tamás SE GYTK IV. Két forgástengellyel rendelkezõ GABA-származékok konformer-specifikus paramétereinek meghatározása

17:00-17:15 Köteles István SE GYTK V. N-aminoalkil-normorfin származékok elõállítása és szerkezetvizsgálata

PATOLÓGIA, ONKOLÓGIA, IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN I – DÍSZPÁHOLY, 14:15-17:45

14:45-15:00 István Lilla SE ÁOK V. Az anti-EGFR-terápia hatása vad típusú és BRAF-mutáns humán melanóma sejtvonalakon

16:00-16:15 Tóth László SE ÁOK V. Kezdeti változások a gliovaszkuláris kapcsolatban fagyasztásos léziót követõen

Február 12. csütörtök

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA III – SZ6 TEREM, 8:30-11:15

9:30-9:45 Róth György SE ÁOK VI. Globális és regionális oxigenizációs paraméterek összehasonlítása nyílt szívmûtétre kerülõ cyanotikus illetve nem cyanotikus gyermekekben

PATOLÓGIA, ONKOLÓGIA, IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN II – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 8:30-11:15

10:15-10:30 Hancz Lilla SE ÁOK IV. mTOR (mammalian target of rapamycin) aktivitás vizsgálatok transzplantáció után saját vesében kialakult carcinomákban

10:45-11:00 Magyar Boglárka SE ÁOK V. Sejtciklus fázis-specifikus markerek vizsgálata emlõkarcinómák preoperatív mintáin

RADIOLÓGIA, NONINVAZÍV KÉPALKOTÁS – SZ2-3 TEREM, 8:30-12:00

9:45-10:00 Fontanini Daniele Mariastefano SE ÁOK V. Az aorta pulzatilitásának meghatározása EKG-kapuzott CT vizsgálattal

SZEMÉSZET, SZÁJSEBÉSZET, FÜL-ORR-GÉGÉSZET – LABOR4-5 TEREM, 8:30-12:00

10:15-10:30 Papp Luca Anikó SE ÁOK IV. Talpai Szabolcs SE ÁOK VI. Ciszplatinnal kezelt betegek korai és késõi halláskárosodásának prospektív vizsgálata disztorziós produktum otoakusztikus emisszióval

GENETIKA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA – TANÁCSTEREM, 10:00-12:45

10:15-10:30 Soós Péter Tamás SE ÁOK IV. Simon Patrik SE ÁOK III. A molekuláris óra mûködése humán leukocitákban

12:15-12:30 Taisz István SE ÁOK IV. Kemoszenzoros ingerek szerepe a Caenorhabditis elegans celluláris stresszválaszában

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA IV – SPORTORVOSTAN – SZ6 TEREM 11:30-14:15

11:45-12:00 Úri-Szabó Olga SE ÁOK VI. A non-compact cardiomyopathia MR diagnosztikája

12:00-12:15 Herczeg Szilvia SE ÁOK V. A komplement rendszer szerepének vizsgálata a szívritmuszavarok rádiófrekvenciás ablációját követõ gyulladásos válaszban

ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN – ZÖLD ELÕADÓTEREM 11:45-15:15

14:15-14:30 Tuza Sebestyén SE ÁOK V. Metabolikus paraméterek eltérõ szabályozása az energiahiány és éhség által

SZÜLÉSZET, NÕGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA – SZ2-3 TEREM, 12:30-14:30

13:15-13:30 Kulin Dániel SE ÁOK VI. Egészséges és terhességi cukorbetegségben szenvedõ gravidák követése non-invazív orvosdiagnosztikai eszközzel

IDEGTUDOMÁNYOK II – ANATÓMIA, FEJLÕDÉSBIOLÓGIA – TANÁCSTEREM, 13:15-15:45

13:30-13:45 Teleki Gyöngyi SE ÁOK V. A kiterjesztett amygdala efferens neuronjainak neurokémiai jellemzése és ventrobasalis elõagyi kapcsolatai háziszárnyason

FOGORVOSTUDOMÁNYOK II. – BARNA ELÕADÓTEREM, 13:30-17:45

13:30-13:45 Fábián Gergõ SE FOK V. A bölcsességfogak eltávolításának szövõdményei és kezelésük

14:00-14:15 Szárkiszján Edina SE FOK V. Biológiai mediátorok és irányított szövetregeneráció a parodontális sebészetben. Furkációléziók kezelése

ÁLTALÁNOS BELGYÓGYÁSZAT, CSALÁDORVOSTAN – SZ7 TEREM, 14:00-16:15

16:00-16:15 Langó Péter SE ÁOK VI. Tüdõgyulladást követõ Clostridium difficile fertõzés, diarrhoea és mortalitás rizikófaktorai

FARMAKOLÓGIA – LABOR 4-5, 14:30-18:00

16:15-16:30 Kristóf Emese SE ÁOK IV. Az agyi hipoxia kezelésének alternatív útja. Régi gyógyszer, új indikáció. A metilénkék kedvezõ hatásai az agyi bioenergetikára

GASZTROENTEROLÓGIA – SZ6 TEREM, 14:45-18:00

15:15-15:30 Mohás Anna SE ÁOK VI. A Crohn betegség extraintesztinális manifesztációinak összefüggése a betegség kimenetével. Populációs alapú kohorsz vizsgálat eredményei

16:15-16:30 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK VI. Az akcelerált kezelési stratégia gyulladásos bélbetegségekben: együtt jár-e a betegség lefolyásának megváltozásával?

SZERVEZÉSTAN, MENEDZSMENT, INFORMATIKA – SZ4 TEREM, 15:30-17:15

15:45-16:00 Ferencz Kinga Julianna SE EKK III. A BNO X. fõcsoportjának ontológiai rendszere

16:45-17:00 Szécsényi-Nagy Balázs SE EKK, ÁOK V. Szülészeti ellátásbiztonságot meghatározó tényezõk vizsgálata

NEFROLÓGIA– ZÖLD ELÕADÓTEREM, 15:45-18:30

15:45-16:00 Molnár Ágnes SE ÁOK IV. Az O-glikoziláció hatása az endoteliális nitrogén-monoxid szintázra diabéteszes nefropátiában

16:00-16:15 Balogh Dóra Bianka BME VBK II. A nátrium-glükóz kotranszporterek, mint a RAAS gátlók új célpontjai a diabéteszes nefropátiában

Február 13. péntek

GYERMEKGYÓGYÁSZAT II – TANÁCSTEREM 9:00-12:45

10:00-10:15 Kárpáti Fanni SE ÁOK IV. Az elhízás és a metabolikus szindróma elõfordulása gyermekkori vesetranszplantációt követõengyermekek körében

11:00-11:15 Lévai Eszter SE ÁOK III. Gyermekkori peritoneális dialízis – a SE I. Sz. Gyermekklinika gyakorlatának összehasonlítása a nemzetközi adatokkal (IPDN)

12:30-12:45 Dóka Julia Krisztina SE ÁOK V. Táplálásterápia hatékonyságának értékelése testösszetétel vizsgálatával onko-hematológiai betegségben szenvedõ gyermekekben

16:00-tól DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG – DÍSZTEREM

Gratulálunk eddigi munkásságukhoz és további sok sikert és kitartást kívánunk minden előadónak!

A lista igen hosszú lett, de minden odafigyelés és jó szándék ellenére előfordulhat, hogy valakit véletlenül kifelejtettünk. Ha így történt, kérünk, hogy szólj minél előbb, nehogy lemaradjunk bárkiről!