Instruktorok a 2011-es TDK-konferencián

Az idei TDK-konferencia programját böngészve sok ismerős névre lehetünk figyelmesek, hiszen több mint ötven kutatás egy-egy instruktortársunk nevéhez fűződik. Fontosnak tartottuk, hogy összegyűjtsük őket, mert büszkék vagyunk rájuk, hiszen Ők nem csak az egyetemi életben mutatnak rendkívüli aktivitást, hanem a tudományos élet fejlődéséből is kiveszik a részüket! Ezúton szeretnénk sok sikert kívánni minden idei TDK előadónak, és mindenkinek, aki hasonló feladatra kötelezte el magát és szabadidejének nem kis részét tölti kutatással!

Február 16-a (szerda) délelőtti program

Gyógyszerészeti tudományok – Tanácsterem, 10:00-14:00

 • 13:15-13:30: Tamás Bianka – Porfirin-tetrapeptid konjugátumok hatása a DNS szerkezeti stabilitására

Idegtudományok – SZ4 terem, 10:00-14:15

 • 11:00:11:15: Mogyoródi Bence – A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai patkányban
 • 11:30-11:45: Szőnyi András – A periszomatikus gátlás nitroxiderg modulációja a hippokampuszban
 • 12:30-12:45: Dérczy Péter Dániel – Kala Márton Tamás – A salsolinol és más tetrahidroizokinolin származék hatásának több paraméteres (LAMBA) vizsgálata az amfetamin kiváltotta hipermotilitásra.
 • 13:00-13:15: Milanovich Dániel – Amygdalostriatalis axonok végződési mintázata és kémiai természete patkányagyban

Szülészet, nőgyógyászat, urológia – SZ5 terem, 10.00-14:30

 • 10:00-10:15: Supák Dorina – Papp Márton – A fehérvérsejtszám a gesztációs diabétesz (GDM) független prediktora
 • 11:15-11:30: Gérecz Balázs – Marczell István – A tibolone és aktív metabolitjainak antioxidáns hatása
 • 14:00-14:15: Wettstein Dániel – Szervtranszplantációt követő gyermekvállalás Magyarországon

Sebészet – SZ7 terem, 10:00-14:15

 • 13:00-13:15: Herczeg György – Percutan endoscopos gastrostoma általános és speciális indikációi

Kardiológia I. – Barna Előadóterem, 10:30-14:15

 • 11:30-11:45: Nagy Zsolt – Az Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálatának adatbázisában az ST elevációs myocardialis infarctussal kezelt betegek ellátásának vizsgálata
 • 13:00-13:15: Takács Júlia – Szigeti László – Invazív koronária beavatkozás közvetlen, illetve hosszútávú endotheliális és szisztémás hatásainak elemzése stabil angina pectorisban

Gyermekgyógyászat II. – SZ6 terem, 11:00-15:00

 • 11:15-11:30: Göblyös Bozsáná – Dégi Arianna Amália – A csontanyagcsere és az érfalrugalmasság kapcsolata vesetranszplantált gyermekeknél
 • 11:45-12:00: Kerényi Áron – A teljes-test hypothermia (35, 33 és 30°C) szisztémás hatásai az újszülöttkori asphyxia állatkísérletes modelljében
 • 12:15-12:30: Bagoly Anna Zsuzsa – BNP és nongeometriai echocardiographiás paraméterek szerepe a csecsemő- és gyermekkori szívizombetegségekben
 • 13:15-13:30: Werner Dóra – Mózes Viktor – Gyermekkori dilatatív cardiomyopathia retrospektív vizsgálata hazai adatbázis alapján

Fogorvostudományok – Zöld előadóterem, 11:30-15:30

 • 11:30-11:45: Döbrentey Zsolt – Geiszelhardt Bence – A fogzománc demineralizációs folyamatainak in vitro vizsgálata DIAGNOdent készülékkel
 • 12:15-12:30: Vingender Szonja – A temporomandibularis ízületi diszfunkciók intraarticularis kezelése szteroiddal illetve hyaluronsavval
 • 12:30-12:45: Micsinay Anna – Molnár Eszter – Fény és hang sorozat impulzusok hatása a nyál szekretoros rátára
 • 12:45-13:00: Molnár Eszter – Micsinay Anna – Fény sorozat impulzusok és komplex képek hatása a nyál szekretoros rátára
 • 14:15-14:30: Berze Ildikó – Szájvizek dentális eróziót gátló hatásának in vitro vizsgálata
 • 15:00-15:15: Kis Patrik AttilaBerkei Gábor – Transzparens 3D intravitális mikroszkópia és 3D RTG kifejlesztése, valamint potenciális fogászati alkalmazásuk
 • 15:15-15:30: Hontvári Dorina – Trimmel Bálint – Újabb eredmények a fogcsírahiányok genetikai hátterének vizsgálatában

Február 16-a (szerda) délutáni program

Patológia, onkológia, igazságügyi orvostan – Barna előadóterem, 14:30-19:00

 • 18:15-18:30: Margitics Anikó – miR-122 és miR-221 expressziós szint vizsgálata steatotikus hepatitis C-vírus-pozitív májbiopsziákban

Transzplantáció – SZ3 terem, 14:30-17:15

 • 14:30-14:45: Szanyi Szilárd – A máj retranszplantációk vizsgálata
 • 17:00-17:15: Pápai Zsolt S– Kürti Zsuzsanna – Új szimulációs technika a parciális májátültetés modellezésére, ér- és epeútszerkezeti asszociációs variációk tanulmányozására

Biokémia, laboratóriumi diagnosztika – SZ7 terem, 14:45-18:45

 • 17:15-17:30: Pataky Borbála – Az oxidált lipidek lehetséges szerepe a pancreatitis kialakulásában

Biofizika, bioinformatika – SZ4 terem, 15:00-17:45

 • 15:30-15:45: Dúl Zoltán – Módos Dezső – Hálózati motívumok azonosítása és elhelyezkedése a jelátviteli útvonalak hálózatában
 • 17:30-17:45: Hegedűs Nikolett – Rácz Kitti – Multimodális nanopartikulum szintézise és vizsgálata

Magatartástudomány, pszichiátria I. – SZ6 terem, 15:30-18:45

 • 15:30-15:45: Farkas Tamás – Takó Katalin – A szorongás és iskolázottság szerepe szívműtétek után: hosszútávú követés
 • 16:00-16:15: Horváth Lilla – Az életminőség összefüggése a beteg állapotának súlyosságával

Ortopédia, traumatológia– SZ5 terem, 16:00-17:45

 • 16:15-16:30: Szukovics Petra Ágota – Lukács Adrienn – A tokplasztikával kiegészített Schede műtét 3-4 éves eredményei
 • 16:30-16:45: Kocsis Koppány – Az új fejlesztésű Sanat Swing típusú total felszínpótló térdprotézis prospektív összehasonlító vizsgálatának korai eredményei

Február 17-e (csütörtök) délelőtti program

Genetika, molekuláris biológia – Tanácsterem, 8:30-12:30

 • 9:15-9:30: Beinschróth Zoltán – Kruk Emese – A depresszió és a szív-érrendszeri megbetegedések közös genetikai hátterének vizsgálata

Kardiológia II. – Zöld előadóterem, 8:30-12:00

 • 9:15-9:30: Bógyi Péter – Cardialis reszinkronizációs terápia hatása biventricularis upgrade-en átesett betegeink körében, hosszú távú utánkövetés

Bőrgyógyászat, reumatológia, rehabilitáció – SZ4 terem, 9:00-13:15

 • 9:15-9:30: Lőrincz Kende Kálmán – Farkas Réka Dóra – A Hedgehog szignáltranszdukciós útvonal elemeinek DNS és fehérjeszintű vizsgálata basaliomában szenvedő betegeken

Általános belgyógyászat, családorvostan – SZ6 terem, 10:00-14:45

 • 13:30-13:45: Györgyi Zoltán Péter – Gasparovics Anita – Gyógyszer interakciók a mindennapi gyakorlatban-Esetismertetés: Kumarinok és statinok.
 • 13: 45-14:00: Gasparovics Anita – Györgyi Zoltán Péter – Gyógyszerinterakciók a mindennapi gyakorlatban – Esetismertetés: Hiperkalémia

Február 17-e (csütörtök) délutáni program

Élettan, kórélettan – Tanácsterem, 13:00-17:15

 • 14:45-15:00: Szabó Lóránt – Az Src-kinázok szerepe neutrofilek posztmigrációs jelátviteli folyamataiban autoantitest-indukált arthritis során

Közegészségtan, epidemiológia, orvosi történelem – Szervezéstan, menedzsment, informatika – Barna előadóterem, 13:00-16:45

 • 13:45-14:00: Almási Zsuzsanna – Karácsony István – A Humánia Pályaszocializációs Műhely című kurzus hatása az orvostanhallgatók mentálhigiénés készségeire

Farmakológia – SZ4 terem, 14:00-17:15

 • 14:15-14:30: Szepes Mónika – Daher Tamás – A kőtörőfű (Phyllanthus amarus) tumorellenes hatása in vivo egérmodellben
 • 15:15-15:30: Hegedűs Orsolya – Klórdiazepoxid hatása fiatal házi csirkék félelmi viselkedésére szociális izoláció során és ragadozó jelenlétében.
 • 16:45-17:00: Tóth András – Receptor-kölcsönhatások szerepének vizsgálata a béta2-adrenerg receptor béta-arresztin kötésében

Anyagcsere, endokrinológia, hematológia – SZ5 terem, 14:00-18:15

 • 14:00-14:15: Fitala Dávid – Szöllősi Adrienn – 1-es típusú cukorbetegek szelektív figyelmi funkciójának vizsgálata
 • 14:45-15:00: Beyaty Sahin – Szlovák György – A HFE–asszociált haemochromatosis öröklődése, klinikai megjelenése, és kezelésének eredményessége

Szemészet – SZ3 terem, 14:30-19:00

 • 14:45-15:00: Csorvási Ágnes – A komplement aktiváció szerepe a Fuchs-disztrófia, és a pszeudofákiás bullózus keratopátia patogenezisében
 • 15:15-15:30: Laurik Kornélia Lenke – Varga Boglárka Enikő – A retina korai elváltozásainak vizsgálata 1-es típusú diabeteses betegeken
 • 16:15-16:30: Sándor Gábor László – Femtolézeres capsulotomiák és kézi capsulorhexisek összehasonlítása

Február 18-a (péntek) délelőtti program:

Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia – Tanácsterem, 8:30-12:30

 • 8:30-8:45: Wisniewski Éva – Szabó Judit – A fehérvérsejt-specifikus ARHGAP25 RacGAP lehetséges szabályozási mechanizmusainak vizsgálata
 • 8:45-9:00: Guszejnov Szabina – A Hsp70 fehérje szérumszintjének és genetikai polimorfizmusának összefüggése a súlyos sérülést követő szövődményekkel

Keringési betegségek, pulmonológia – Zöld előadóterem, 8:30-12:45

 • 8:45-9:00: Ivancsó István – A perifériás Thelper1/Thelper2/Thelper17/regulatorikus T sejtarányok változása asztmás terhességben
 • 9:45-10:00: Pálinkás Dániel – Papp Márton – Az érfali rugalmasságot meghatározó tényezők korábban gesztációs diabéteszes (GDM) és kontroll asszonyokban

Radiológia, noninvazív képalkotás – SZ6 terem, 8:30-11:30

 • 8:30-8:45: Molnár Melinda – A vér-agy gát sérülés és daganattérfogat közötti korreláció vizsgálata multimodális in vivo képalkotással egér glioma modellben
 • 9:00-9:15: Zsbán Marcell – Az FDG PET-CT és MRI DWIBS vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása gyermekkori limfómák utánkövetése során

Gasztroenterológia – Barna előadóterem, 9:30-13:15

 • 12:45-13:00: Szanyi Szilárd – Membránvezikulák vizsgálata pancreas adenocarcinomában
Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük