Távozott körünkből egy fiatal orvos, sokak barátja, aki egyetemi évei alatt a Hallgatói Önkormányzat, az Instruktor Öntevékeny Csoport és a Medikus Újság meghatározó egyénisége volt. Kedvessége és páratlan intelligenciája mindig megragadta az embereket.

Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni a gyászoló családnak!