A képzés lassan a végéhez közeleg, mindenki fárad, viszont a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos instruktortársunk nevével találkozhatunk az egyetemei TDK-konferencia programjai között! Igazi öröm látni, hogy a sok munka mellett a tanulmányaikat is lelkiismeretesen folytatják, így méltán vagyunk nagyon büszkék rájuk! Íme összegyűjtöttük neked az előadásaikat a 2014. április 2-4. között megrendezésre kerülő TDK-konferenciáról.

2014. Április 2. Szerda

8:30-10:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ – TANÁCSTEREM

CLINICAL SCIENCES I. – ”DÍSZPÁHOLY” 10:00-14:00

12:45-13:00 Horváth Anikó SE ÁOK V. Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V.
The anatomic variability of the right posterior hepatic artery (RPHA) and its importance in liver surgery.

CLINICAL SCIENCES II. – ”SZ4” 10:00-13:45

11:45-12:00 Óriás Imre Viktor SE ÁOK IV. Szudi Gábor SE ÁOK VI.
Retrospective study on the clinical effectivity and security of levosimendan.

ANYAGCSERE, ENDOKRINOLÓGIA, HEMATOLÓGIA – SZ2-3. TEREM, 10:00-14:00

12:30-12:45 Márton Dalma SE ÁOK V.: Csonttömeg és törési valószínûség gyulladásos bélbetegségekben.

FOGORVOSTUDOMÁNYOK I. – BARNA ELÕADÓTEREM, 10:00-13:30

10:30-10:45 Fenyõ Attila SE FOK V. :A mechanikai plakk-kontroll hatékonysága az instruálás módszerének tükrében.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT I. – DÍSZPÁHOLY, 10:00-13:45

13:15-13:30 Kerényi Áron SE ÁOK VI. Perinatális aszfixia kezelésében alkalmazott különbözõ hõmérsékletek hatásának összehasonlítása: mRNS expressziós válaszok újszülött malac.
13:30-13:45 Bajnok Anna SE ÁOK VI.: T limfociták kalcium beáramlási kinetikájának sajátosságai gyermekkori Crohn betegségben.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA I. – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 10:00-13:15

11:45-12:00 Kecskés Kinga SE ÁOK V. :Sportolói normálértékek a bal kamrai trabekulák figyelembe vételével.
12:45-13:00 Schmölcz Krisztián SE ÁOK III.: ÚJ paraméter a megõrzött ejectiós frakciójú szívelégtelenségre és prekurzor állapotaira jellemzõ bal kamrai systolés dysfunctio kimutatására.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA II. – SZ5. TEREM, 10:00-12:45

12:30-12:45 Kecskés Kinga SE ÁOK V. Szív mágneses rezonancia vizsgálat szerepe a fiziológiás sportadaptáció és a hypertrophiás cardiomyopathia differenciáldiagnosztikájában.

MAGATARTÁSTUDOMÁNY, PSZICHIÁTRIA I. – SZ. 4. TEREM, 10:00-12

12:15-12:30 Radics Dóra SE ÁOK IV. :Mentalizációs és emlékezeti zavar vizsgálata borderline személyiségzavarban, affektív zavarban szenvedõ és illesztett egészséges személyek körében.

SEJTBIOLÓGIA, SEJTÉLETTAN – SZ. 6. TEREM, 10:00-12:30

10:00-10:15 Soós Péter SE ÁOK III. :A cirkadián óra szerepe neutrofil granulociták szabályozásában.

SZÜLÉSZET, NÕGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA – LABOR 4-5., 10:00-12:15

11:45-12:00 Pap-Tuka Örkény SE ÁOK V. :Onkoplasztikai technikák alkalmazása az emlõsebészetében.

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK I. – FARMAKOLÓGIA, GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA – TANÁCSTEREM, 10:30-14:30

10:30-10:45 Czakó Balázs SE ÁOK V. :A chloramphenicol kardioprotektív hatásáért az autofágia a felelõs.
11:15-11:30 Nagy Katalin SE GYTK IV. :Daunorubicin-aminosav konjugátumok szintézise és DNS-sel való kölcsönhatásának jellemzése.
11:30-11:45 Mércz Kitti SE ÁOK V.: GnRH-III alapú gyógyszer-szállító konjugátumok citotoxikus és sejtadhézióra kifejtett hatásának vizsgálata human BeWo chorio cc. sejtvonalon.

SZEMÉSZET, SZÁJSEBÉSZET, FÜL-ORR-GÉGÉSZET – LABOR 4-5., 12:30-15:45

13:15-13:30 Dékány Szilvia SE ÁOK V. :A szagláscsökkenés vizsgálata neurodegeneratív megbetegedésben szenvedõknél a Neurológiai Klinika betegei körében.
13:45-14:00 Kapi Zsófia SE ÁOK VI.: Az EGFR mutációi befolyásolják az immunrendszer mûködésén alapuló anti-EGFR antitest terápia hatékonyságát kísérletes fej-nyaki daganatokban.
14:00-14:15 Talpai Szabolcs SE ÁOK V. :Ciszplatin okozta akut ototoxicitás vizsgálata otoakusztikus
emisszióval.

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ I. – SZ. 6. TEREM, 12:45-16:00

13:15-13:30 Drozgyik Dóra SE ÁOK III.: A mikrokeringés szerepe az alsó végtagi ischaemiát követõ távoli szervi vékonybél károsodások kialakulásában.
14:15-14:30 Forgó Bianka SE ÁOK IV. A szövõdményes akut B típusú aorta disszekció új kezelési lehetõsége: stent graft beültetéssel szerzett kezdeti tapasztalatok.
15:00-15:15 Hüttl Artúr SE ÁOK V. :Arteria subclavia percutan transluminalis angioplastica (PTA) versus stentelés – hosszútávú eredmények
15:30-15:45 Forgó Bianka SE ÁOK IV. :Elektív infrarenális aorta aneurizma sebészi kezelésének korai és késõi mortalitása és morbiditása.

SZERVEZÉSTAN, MENEDZSMENT, INFORMATIKA – SZ.5. TEREM., 13:00-15:30

14:45-15:00 Ménesi Ivett SE EKK III.: Lehetõségek a terhesgondozásban.
15:15-16:00 Széchényi-Nagy Balázs SE EKK,ÁOK V.: Szülészeti ellátásbiztonságot meghatározó tényezõk vizsgálata kis esetszámmal dolgozó városi kórházakban.

BÕRGYÓGYÁSZAT, REUMATOLÓGIA, REHABILITÁCIÓ – SZ.4. TEREM, 13:15-15:15

14:00-14:15 Márton Dalma SE ÁOK V.,Keszeg András SE ÁOK V. :Hosszú távú PUVA besugárzás hatása a daganatképzõdés mértékére epidermálisan homozigóta MnSOD deficiens egértörzsnél.
14:30-14:45 Keszeg András SE ÁOK V.,Márton Dalma SE ÁOK V. Hosszú távú PUVA kezelés hatása photoaging mértékére epidermalisan MnSOD knockout egértörzsnél in vivo kétfoton fluoreszcens mikroszkópiával.

BIOKÉMIA, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 14:00-17:00

14:30-14:45 Hölgyesi Áron SE GYTK V. :A pH, mint a mitokondriális funkciók követésére alkalmas paraméter.
15:00-15:15 Esze Tamás SE ÁOK V. :Az ADP-ribóz szerepe az agyi mitokondriumban: a komplex I. gátlása.

ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN – BARNA ELÕADÓTEREM, 14:00-17:30

14:00-14:15 Tuza Sebestyén SE ÁOK IV. :A hiperkoleszterinémia kapcsolata az autofágiával és az mTOR jeátviteli útvonallal a szívben.
14:30-14:45 Tél Bálint SE ÁOK IV.: A PD166326 anti-leukémiás gyógyszerjelölt-molekula hatása az
oszteoklasztok fejlõdésére.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT II. – DÍSZPÁHOLY, 14:15-17:45

14:45 Skultéti Dalma SE ÁOK IV. :A korrekciós mûtét idõpontja befolyásolhatja a
baroreflex-érzékenységet komplex szívfejlõdési rendellenességekben.
15:00-15:15 Szénási Boglárka SE ÁOK VI.: A szubkután glükóz monitorizálás(CGMS) értékes eszköz az intenzív osztályos hypo- és hyperglikémia felderítésében.
15:30-15:45 Szénási Boglárka SE ÁOK VI.: A vazoaktív szerek hatásának vizsgálata a folyamatos szubkután glükóz monitor (CGMS) pontosságára.
16:15-16:30 Bajnok Anna SE ÁOK V. :B7 kostimuláció és intracelluláris indolamin 2,3-dioxigenáz (IDO)
expresszió köldökzsinór vérben és felnõtt perifériás vérben.
16:45-17:00 Papp Emese Sára SE ÁOK VI. :Májtranszplantált gyermekek életminõségének vizsgálata.

ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA – SZ. 2-3. TEREM, 15:00-17:00

15:30-15:45 Abonyi Bence SE ÁOK VI.: Ín graftok biomechanikai tesztelése.
16:45-17:00 Sallai Imre SE ÁOK VI. :Részleges rotátorköpeny szakadások arthroscopos ellátásának
eredményei.

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ II. – SZ. 6. TEREM 16:15-19:30

16:30-16:45 Takács Tamás SE ÁOK VI.: A távoli szervi ischaemiás perconditionálás mechanizmusának vizsgálata máj ischaemia-reperfusio patkánymodelljében: a neurális hipotézis.
17:45-18:00 Figura Bálint SE ÁOK VI.: Laparoscopos mûtéti technika összehasonlítása training boxon
végzett gyakorlatok és mûtétrõl készült videók elemzésével.

2014. Április 3. Csütörtök

FOGORVOSTUDOMÁNYOK II. – BARNA ELÕADÓTEREM, 8:30-12:15

9:45-10:00 Fenyő Attila SE FOK V. :Az erek vazodilatációs készségének változása gingivitisben.
11:15-11:30 Csák Boglárka Csilla SE FOK IV. : Nagytisztaságú klór-dioxiddal végzett egyszeri szájöblögetés antibakteriális hatásának vizsgálata.

IDEGTUDOMÁNYOK I. – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 8:30-11:45

8:45-9:00 Teleki Gyöngyi SE ÁOK IV.: A medialis striatum/nucl. accumbens afferens projekciók (amygdala/arcopallium, thalamus) szerinti lokalizációja csirkeagyban.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA III. – SZ. 6. TEREM, 8:30-11:45

9:45-10:00 Nagy Zsófia SE ÁOK IV.: A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás, valamint elsõ vagy második generációs cryoballonos katéterrel való ablációjának középtávú utánkövetése.
11:15-11:30 Óriás Imre Viktor SE ÁOK IV.: Sikeres reanimáció alatt adott adrenalin hatásának vizsgálata.

RADIOLÓGIA, NONINVAZÍV KÉPALKOTÁS – SZ. 2-3. TEREM 8:30-11:45

9:00-9:15 Pölöskei Gergely SE ÁOK VI.: A histogram, mint új eljárás, a cystosus veseelváltozások
multidetektoros CT-vizsgálattal történõ diagnosztikájában.
9:45-10:00 Hüttl Artúr SE ÁOK V. :Az arteria subclaviába helyezett stentek törési gyakorisága.

IDEGTUDOMÁNYOK II. – ZÖLD ELÕADÓTEREM 12:15-15:30

12:45-13:00 Barta Benjámin SE ÁOK IV. :A CD26/DPP4 enzim elõfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelõben

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA IV. – SZ6 TEREM 12:15-15:30

14:15-14:30 Bálint Ádám SE ÁOK V. :Légúti mechanika COPD-ben FOT (Forced Oscillation Technique)
módszerrel.
14:45-15:00 Bálint Ádám SE ÁOK V. :Légzésmechanikai hanyatlás idõskorban valóság vagy mérési hiba?

GENETIKA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA – LABOR 4-5. 15:00-18:00

16:00-16:15 Fenyves Bánk SE ÁOK V.: A musashi szerepe Caenorhabditis elegansban – a felejtés génje?
17:30-17:45 Békefi Réka SE ÁOK V. :Pajzsmirigy hideggöbök prediktív diagnosztikája az FNAB minták
citológiát kiegészítõ genetikai elemzése alapján.

2014. Április 4. Péntek

GASZTROENTEROLÓGIA – ZÖLD ELÕADÓTEREM 8:30-12:15

9:15-9:30 Mohás Anna SE ÁOK V. :A hospitalizációs igény változása anti-TNF kezelés elõtt és után, egy centrum adatai alapján.
10:15-10:30 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V. :Az APC (argon plasma coagulatio) kezelés szerepe a krónikus,
transzfúziót igénylõ gastrointestinalis vérzõ betegek kezelésében.
10:45-11:00 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V.: Clostridium difficile fertõzések elõfordulása és kimenetele 2010 és 2013 között a Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinikáján.
11:45-12:00 Mohás Anna SE ÁOK V.: Munkaképesség, leszázalékolás gyakorisága gyulladásos bélbetegségben.

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK II – GYÓGYSZERANALITIKA, GYÓGYNÖVÉNY-ANALITIKA, GYÓGYSZERKÉMIA – TANÁCSTEREM 8:30-12:30

8:30-8:45 Pálla Tamás SE GYTK III.: A baklofen konformer-specifikus paramétereinek meghatározása.
10:15-10:30 Horváth Dániel SE GYTK V.: Fluor tartalmú Triptofán kalitka minifehérjék térszerkezet-vizsgálata NMR spektroszkópiával.
11:45-12:00 Köteles István SE GYTK IV.: N-aminoalkil-normorfin származékok elõállítása és szerkezetvizsgálata.

16:00-tól DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG – ZÖLD ELÕADÓTEREM

Szeretnénk gratulálni és további sok sikert és kitartást kívánni minden előadónak!
A lista elég hosszú lett, és minden odafigyelés és jó szándék ellenére előfordulhat, hogy valakit véletlenül kifelejtettünk. Ha így történt, és tudsz ilyenről, kérünk, hogy szólj minél előbb, nehogy lemaradjunk bárkiről!