Instruktorok a TDK-konferencián

A képzés lassan a végéhez közeleg, mindenki fárad, viszont a korábbi évekhez hasonlóan idén is számos instruktortársunk nevével találkozhatunk az egyetemei TDK-konferencia programjai között! Igazi öröm látni, hogy a sok munka mellett a tanulmányaikat is lelkiismeretesen folytatják, így méltán vagyunk nagyon büszkék rájuk! Íme összegyűjtöttük neked az előadásaikat a 2014. április 2-4. között megrendezésre kerülő TDK-konferenciáról.

2014. Április 2. Szerda

8:30-10:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ – TANÁCSTEREM

CLINICAL SCIENCES I. – ”DÍSZPÁHOLY” 10:00-14:00

12:45-13:00 Horváth Anikó SE ÁOK V. Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V.
The anatomic variability of the right posterior hepatic artery (RPHA) and its importance in liver surgery.

CLINICAL SCIENCES II. – ”SZ4” 10:00-13:45

11:45-12:00 Óriás Imre Viktor SE ÁOK IV. Szudi Gábor SE ÁOK VI.
Retrospective study on the clinical effectivity and security of levosimendan.

ANYAGCSERE, ENDOKRINOLÓGIA, HEMATOLÓGIA – SZ2-3. TEREM, 10:00-14:00

12:30-12:45 Márton Dalma SE ÁOK V.: Csonttömeg és törési valószínûség gyulladásos bélbetegségekben.

FOGORVOSTUDOMÁNYOK I. – BARNA ELÕADÓTEREM, 10:00-13:30

10:30-10:45 Fenyõ Attila SE FOK V. :A mechanikai plakk-kontroll hatékonysága az instruálás módszerének tükrében.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT I. – DÍSZPÁHOLY, 10:00-13:45

13:15-13:30 Kerényi Áron SE ÁOK VI. Perinatális aszfixia kezelésében alkalmazott különbözõ hõmérsékletek hatásának összehasonlítása: mRNS expressziós válaszok újszülött malac.
13:30-13:45 Bajnok Anna SE ÁOK VI.: T limfociták kalcium beáramlási kinetikájának sajátosságai gyermekkori Crohn betegségben.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA I. – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 10:00-13:15

11:45-12:00 Kecskés Kinga SE ÁOK V. :Sportolói normálértékek a bal kamrai trabekulák figyelembe vételével.
12:45-13:00 Schmölcz Krisztián SE ÁOK III.: ÚJ paraméter a megõrzött ejectiós frakciójú szívelégtelenségre és prekurzor állapotaira jellemzõ bal kamrai systolés dysfunctio kimutatására.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA II. – SZ5. TEREM, 10:00-12:45

12:30-12:45 Kecskés Kinga SE ÁOK V. Szív mágneses rezonancia vizsgálat szerepe a fiziológiás sportadaptáció és a hypertrophiás cardiomyopathia differenciáldiagnosztikájában.

MAGATARTÁSTUDOMÁNY, PSZICHIÁTRIA I. – SZ. 4. TEREM, 10:00-12

12:15-12:30 Radics Dóra SE ÁOK IV. :Mentalizációs és emlékezeti zavar vizsgálata borderline személyiségzavarban, affektív zavarban szenvedõ és illesztett egészséges személyek körében.

SEJTBIOLÓGIA, SEJTÉLETTAN – SZ. 6. TEREM, 10:00-12:30

10:00-10:15 Soós Péter SE ÁOK III. :A cirkadián óra szerepe neutrofil granulociták szabályozásában.

SZÜLÉSZET, NÕGYÓGYÁSZAT, UROLÓGIA – LABOR 4-5., 10:00-12:15

11:45-12:00 Pap-Tuka Örkény SE ÁOK V. :Onkoplasztikai technikák alkalmazása az emlõsebészetében.

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK I. – FARMAKOLÓGIA, GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA – TANÁCSTEREM, 10:30-14:30

10:30-10:45 Czakó Balázs SE ÁOK V. :A chloramphenicol kardioprotektív hatásáért az autofágia a felelõs.
11:15-11:30 Nagy Katalin SE GYTK IV. :Daunorubicin-aminosav konjugátumok szintézise és DNS-sel való kölcsönhatásának jellemzése.
11:30-11:45 Mércz Kitti SE ÁOK V.: GnRH-III alapú gyógyszer-szállító konjugátumok citotoxikus és sejtadhézióra kifejtett hatásának vizsgálata human BeWo chorio cc. sejtvonalon.

SZEMÉSZET, SZÁJSEBÉSZET, FÜL-ORR-GÉGÉSZET – LABOR 4-5., 12:30-15:45

13:15-13:30 Dékány Szilvia SE ÁOK V. :A szagláscsökkenés vizsgálata neurodegeneratív megbetegedésben szenvedõknél a Neurológiai Klinika betegei körében.
13:45-14:00 Kapi Zsófia SE ÁOK VI.: Az EGFR mutációi befolyásolják az immunrendszer mûködésén alapuló anti-EGFR antitest terápia hatékonyságát kísérletes fej-nyaki daganatokban.
14:00-14:15 Talpai Szabolcs SE ÁOK V. :Ciszplatin okozta akut ototoxicitás vizsgálata otoakusztikus
emisszióval.

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ I. – SZ. 6. TEREM, 12:45-16:00

13:15-13:30 Drozgyik Dóra SE ÁOK III.: A mikrokeringés szerepe az alsó végtagi ischaemiát követõ távoli szervi vékonybél károsodások kialakulásában.
14:15-14:30 Forgó Bianka SE ÁOK IV. A szövõdményes akut B típusú aorta disszekció új kezelési lehetõsége: stent graft beültetéssel szerzett kezdeti tapasztalatok.
15:00-15:15 Hüttl Artúr SE ÁOK V. :Arteria subclavia percutan transluminalis angioplastica (PTA) versus stentelés – hosszútávú eredmények
15:30-15:45 Forgó Bianka SE ÁOK IV. :Elektív infrarenális aorta aneurizma sebészi kezelésének korai és késõi mortalitása és morbiditása.

SZERVEZÉSTAN, MENEDZSMENT, INFORMATIKA – SZ.5. TEREM., 13:00-15:30

14:45-15:00 Ménesi Ivett SE EKK III.: Lehetõségek a terhesgondozásban.
15:15-16:00 Széchényi-Nagy Balázs SE EKK,ÁOK V.: Szülészeti ellátásbiztonságot meghatározó tényezõk vizsgálata kis esetszámmal dolgozó városi kórházakban.

BÕRGYÓGYÁSZAT, REUMATOLÓGIA, REHABILITÁCIÓ – SZ.4. TEREM, 13:15-15:15

14:00-14:15 Márton Dalma SE ÁOK V.,Keszeg András SE ÁOK V. :Hosszú távú PUVA besugárzás hatása a daganatképzõdés mértékére epidermálisan homozigóta MnSOD deficiens egértörzsnél.
14:30-14:45 Keszeg András SE ÁOK V.,Márton Dalma SE ÁOK V. Hosszú távú PUVA kezelés hatása photoaging mértékére epidermalisan MnSOD knockout egértörzsnél in vivo kétfoton fluoreszcens mikroszkópiával.

BIOKÉMIA, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 14:00-17:00

14:30-14:45 Hölgyesi Áron SE GYTK V. :A pH, mint a mitokondriális funkciók követésére alkalmas paraméter.
15:00-15:15 Esze Tamás SE ÁOK V. :Az ADP-ribóz szerepe az agyi mitokondriumban: a komplex I. gátlása.

ÉLETTAN, KÓRÉLETTAN – BARNA ELÕADÓTEREM, 14:00-17:30

14:00-14:15 Tuza Sebestyén SE ÁOK IV. :A hiperkoleszterinémia kapcsolata az autofágiával és az mTOR jeátviteli útvonallal a szívben.
14:30-14:45 Tél Bálint SE ÁOK IV.: A PD166326 anti-leukémiás gyógyszerjelölt-molekula hatása az
oszteoklasztok fejlõdésére.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT II. – DÍSZPÁHOLY, 14:15-17:45

14:45 Skultéti Dalma SE ÁOK IV. :A korrekciós mûtét idõpontja befolyásolhatja a
baroreflex-érzékenységet komplex szívfejlõdési rendellenességekben.
15:00-15:15 Szénási Boglárka SE ÁOK VI.: A szubkután glükóz monitorizálás(CGMS) értékes eszköz az intenzív osztályos hypo- és hyperglikémia felderítésében.
15:30-15:45 Szénási Boglárka SE ÁOK VI.: A vazoaktív szerek hatásának vizsgálata a folyamatos szubkután glükóz monitor (CGMS) pontosságára.
16:15-16:30 Bajnok Anna SE ÁOK V. :B7 kostimuláció és intracelluláris indolamin 2,3-dioxigenáz (IDO)
expresszió köldökzsinór vérben és felnõtt perifériás vérben.
16:45-17:00 Papp Emese Sára SE ÁOK VI. :Májtranszplantált gyermekek életminõségének vizsgálata.

ORTOPÉDIA, TRAUMATOLÓGIA – SZ. 2-3. TEREM, 15:00-17:00

15:30-15:45 Abonyi Bence SE ÁOK VI.: Ín graftok biomechanikai tesztelése.
16:45-17:00 Sallai Imre SE ÁOK VI. :Részleges rotátorköpeny szakadások arthroscopos ellátásának
eredményei.

SEBÉSZET, IDEGSEBÉSZET, TRANSZPLANTÁCIÓ II. – SZ. 6. TEREM 16:15-19:30

16:30-16:45 Takács Tamás SE ÁOK VI.: A távoli szervi ischaemiás perconditionálás mechanizmusának vizsgálata máj ischaemia-reperfusio patkánymodelljében: a neurális hipotézis.
17:45-18:00 Figura Bálint SE ÁOK VI.: Laparoscopos mûtéti technika összehasonlítása training boxon
végzett gyakorlatok és mûtétrõl készült videók elemzésével.

2014. Április 3. Csütörtök

FOGORVOSTUDOMÁNYOK II. – BARNA ELÕADÓTEREM, 8:30-12:15

9:45-10:00 Fenyő Attila SE FOK V. :Az erek vazodilatációs készségének változása gingivitisben.
11:15-11:30 Csák Boglárka Csilla SE FOK IV. : Nagytisztaságú klór-dioxiddal végzett egyszeri szájöblögetés antibakteriális hatásának vizsgálata.

IDEGTUDOMÁNYOK I. – ZÖLD ELÕADÓTEREM, 8:30-11:45

8:45-9:00 Teleki Gyöngyi SE ÁOK IV.: A medialis striatum/nucl. accumbens afferens projekciók (amygdala/arcopallium, thalamus) szerinti lokalizációja csirkeagyban.

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA III. – SZ. 6. TEREM, 8:30-11:45

9:45-10:00 Nagy Zsófia SE ÁOK IV.: A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás, valamint elsõ vagy második generációs cryoballonos katéterrel való ablációjának középtávú utánkövetése.
11:15-11:30 Óriás Imre Viktor SE ÁOK IV.: Sikeres reanimáció alatt adott adrenalin hatásának vizsgálata.

RADIOLÓGIA, NONINVAZÍV KÉPALKOTÁS – SZ. 2-3. TEREM 8:30-11:45

9:00-9:15 Pölöskei Gergely SE ÁOK VI.: A histogram, mint új eljárás, a cystosus veseelváltozások
multidetektoros CT-vizsgálattal történõ diagnosztikájában.
9:45-10:00 Hüttl Artúr SE ÁOK V. :Az arteria subclaviába helyezett stentek törési gyakorisága.

IDEGTUDOMÁNYOK II. – ZÖLD ELÕADÓTEREM 12:15-15:30

12:45-13:00 Barta Benjámin SE ÁOK IV. :A CD26/DPP4 enzim elõfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelõben

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA, PULMONOLÓGIA IV. – SZ6 TEREM 12:15-15:30

14:15-14:30 Bálint Ádám SE ÁOK V. :Légúti mechanika COPD-ben FOT (Forced Oscillation Technique)
módszerrel.
14:45-15:00 Bálint Ádám SE ÁOK V. :Légzésmechanikai hanyatlás idõskorban valóság vagy mérési hiba?

GENETIKA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA – LABOR 4-5. 15:00-18:00

16:00-16:15 Fenyves Bánk SE ÁOK V.: A musashi szerepe Caenorhabditis elegansban – a felejtés génje?
17:30-17:45 Békefi Réka SE ÁOK V. :Pajzsmirigy hideggöbök prediktív diagnosztikája az FNAB minták
citológiát kiegészítõ genetikai elemzése alapján.

2014. Április 4. Péntek

GASZTROENTEROLÓGIA – ZÖLD ELÕADÓTEREM 8:30-12:15

9:15-9:30 Mohás Anna SE ÁOK V. :A hospitalizációs igény változása anti-TNF kezelés elõtt és után, egy centrum adatai alapján.
10:15-10:30 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V. :Az APC (argon plasma coagulatio) kezelés szerepe a krónikus,
transzfúziót igénylõ gastrointestinalis vérzõ betegek kezelésében.
10:45-11:00 Kürti Zsuzsanna SE ÁOK V.: Clostridium difficile fertõzések elõfordulása és kimenetele 2010 és 2013 között a Semmelweis Egyetem I.sz. Belgyógyászati Klinikáján.
11:45-12:00 Mohás Anna SE ÁOK V.: Munkaképesség, leszázalékolás gyakorisága gyulladásos bélbetegségben.

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK II – GYÓGYSZERANALITIKA, GYÓGYNÖVÉNY-ANALITIKA, GYÓGYSZERKÉMIA – TANÁCSTEREM 8:30-12:30

8:30-8:45 Pálla Tamás SE GYTK III.: A baklofen konformer-specifikus paramétereinek meghatározása.
10:15-10:30 Horváth Dániel SE GYTK V.: Fluor tartalmú Triptofán kalitka minifehérjék térszerkezet-vizsgálata NMR spektroszkópiával.
11:45-12:00 Köteles István SE GYTK IV.: N-aminoalkil-normorfin származékok elõállítása és szerkezetvizsgálata.

16:00-tól DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG – ZÖLD ELÕADÓTEREM

Szeretnénk gratulálni és további sok sikert és kitartást kívánni minden előadónak!
A lista elég hosszú lett, és minden odafigyelés és jó szándék ellenére előfordulhat, hogy valakit véletlenül kifelejtettünk. Ha így történt, és tudsz ilyenről, kérünk, hogy szólj minél előbb, nehogy lemaradjunk bárkiről!

 

 

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük