Instruktorok a TDK-konferencián

Február 8-án kezdődik a 2017. évi TDK-konferencia, melynek előadói között több, mint 40 instruktorral találkozhatunk. Büszkék vagyunk instruktortársainkra, kik az önzetlenül átdolgozott éjszakák és az aktív közéleti szervezői munka mellett a tudományos életben is kiválóan teljesítenek. Vegyünk részt minél többen előadásaikon és biztassuk őket február 8. és 10. között. A konferencia részletes programja itt található. Sok sikert kívánunk Nekik!


2017. február 8. 8:30-10:00: Ünnepélyes megnyitó

BIOINFORMATIKA – SZ2-3 – 10:30-12:30

Taisz István SE-ÁOK VI. – Szenzoros pályák in silico rekonstrukciója a Drosophila melanogaster agyának elektronmikroszkópos adatbázisában

Kocsis Gábor SE ÁOK II. és Taisz István SE ÁOK VI. – A viselkedési mintázatok mint egy teljes idegrendszer dinamikus hálózatának attraktorai

FOGORVOSTUDOMÁNYOK I. – BARNA ELÕADÓTEREM 10:30-13:15

Szabó Gábor SE FOK V. – Fogászati implantációs navigációs rendszer pontosságának vizsgálata

Maiyaleh Petra Júlia SE FOK IV. és Szabó Szilvia SE FOK IV. – Az elektromos cigaretta használatának epidemiológiai vizsgálata Magyarországon

GASZTROENTEROLÓGIA, NEFROLÓGIA – SZ8 10:30-13:45

Menyhárt Orsolya SE ÁOK V. és Gál Alex SE ÁOK IV. – Bioszimiler infliximab hatásossága és biztonságossága egy év után: prospektív országos kohorsz vizsgálat eredményei

Szpiszár Tamás SE ÁOK V. és Szmodics Bálint Dávid SE ÁOK IV. – A szolid hasnyálmirigy terimék vizsgálata endoszkópos ultrahang segítségével

GYERMEKGYÓGYÁSZAT I. – DÍSZPÁHOLY 10:30-13:15

Herczeg Vivien SE ÁOK V. – A gluténmentes diéta hatása a gyermekkori 1-es típusú diabetes mellitus remissziójára

Tél Bálint Gábor SE ÁOK VI. – Az eosinophil sejtek megoszlásának vizsgálata egészséges egyének alsó gastrointestinalis szakaszában

Beniczky Nikolett Jusztina SE ÁOK IV. és Purman Zsófia SE ÁOK V. – A vénás kezelés denzitásának és a fenntartó kezelés intenzitásának vizsgálata gyermekkori akut lymphoid leukaemiában

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK I. – TANÁCSTEREM 10:30-12:45

Szilvay András SE GYTK V. – A ditiotreitol és konfigurációs izomerjeinek fizikai-kémiai jellemzése

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA I. – ZÖLD ELÕADÓTEREM 10:30-13:15

Szabó Tamás SE ÁOK V. és Bérczi Ákos SE ÁOK IV. – A paroxizmális pitvarfibrilláció abláció hosszútávú sikerességének vizsgálata: rádió- frekvenciás és cryoballonos technika összehasonlítása

Kulyassa Péter Márton SE ÁOK VI. – A szív allograft vaszkulopátia in vivo vizsgálata: új eredmények, új lehetõségek, terápiás célok

Csõre Judit SE ÁOK V. – A Kawasaki betegség epidemiológiájának és hosszú távú kimenetelének vizsgálata retrospektív és prospektív regiszter segítségével

MAGATARTÁSTUDOMÁNY, PSZICHIÁTRIA – SZ6 10:30-14:00

Hrbáceková Réka SE ÁOK V. és Nagy Ádám SE ÁOK VI. – A szívmûtétek utáni kedvezõtlen kimenetelt befolyásoló pszichoszociális rizikófaktorok

Taisz István SE ÁOK VI. és Hajdú Gábor ELTE TTK II. – Az elkerülõ viselkedés és a szöveti károsodás kapcsolatának vizsgálata Caenorhabditis elegans modellben

SEBÉSZET I. (ÉR-, SZÍV- ÉS IDEGSEBÉSZET) – SZ4 10:30-13:45

Juhász Ildikó SE ÁOK VI. – A stent átmérõk és az infrarenalis aorta átmérõ közötti diszkrepancia, mint az iliaca kissing in-stent restenosisok (ISR-ok) rizikófaktora

GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK II. – TANÁCSTEREM 13:15-15:30

Forgách László SE GYTK III. Berlini kék nanorészecske fluoreszcens jelölési protokolljának kidolgozása és tesztelése in vivo rendszerben FOBI segítségéve

FOGORVOSTUDOMÁNYOK II. – BARNA ELÕADÓTEREM 13:30-16:15

Juhászová Veronika SE FOK V. és Sklánitz Réka SE FOK V. – Újszülöttkori hasadékos kezelés komplikációi

GENETIKA, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA – DÍSZPÁHOLY 13:45-15:45

Bartha Áron SE ÁOK V. és Bán Bence SE ÁOK VI. – Alexidine – új terápiás lehetőség az emlőtumorok kezelésében?

PATOLÓGIA, ONKOLÓGIA, IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN I. – SZ4 14:00-16:30

Bukovszky Bence SE ÁOK IV. – Emlőmegtartó műtét után az axillaris nyirokcsomók és a kritikus szervek dózisa, különféle sugárterápiás mezõelrendezésekbõl

Karászi Ádám SE ÁOK V. és Ozsvári-Vidákovich Magdolna SE ÁOK V. Immun-checkpoint markerek kifejezõdésének és prognosztikus jelentőségének vizsgálata fiatalkori emlõrákban

SEJTBIOLÓGIA, SEJTÉLETTAN – SZ7 14:30-16:45

Tordai Csongor SE ÁOK IV. – Az Fcg receptorok és b2-integrinek szerepe a mononátrium-urát kristály által kiváltott sejtaktivációban

Kovács Adrienn SE ÁOK V. és Soós Péter Tamás SE ÁOK VI. – Neutrofil granulociták cirkadián szabályozásának vizsgálata

Krausz Máté SE ÁOK V. – Melanoma eredetű extracelluláris vezikulák hatása monocita sejteken

FOGORVOSTUDOMÁNYOK III. – BARNA ELÕADÓTEREM 16:30-19:15

Kõmûves Karolina Mária SE FOK IV. – Az íny vastagságának vizsgálata ultrahangos készülékkel feszes ínyszélesítõ mûtétet követõen

Nevelits Annamária SE FOK V. – Ínyrecesszióval kombinált fognyaki léziók restauratív és sebészi ellátása – randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat 1 éves eredménye

2017. FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK

KERINGÉSI BETEGSÉGEK, KARDIOLÓGIA II. – ZÖLD ELÕADÓTEREM 8:30-11:15

Bérczi Ákos SE ÁOK IV. és Radeleczki Sándor SE ÁOK V. – A kamrai tachycardia ablációs kezelésének hosszú távú sikeressége ischaemiás és non-ischaemiás eredet esetén

Braun Szilveszter Márton SE ÁOK V. és Barta Bálint András SE ÁOK IV. – A speckle-tracking echokardiográfia jól jellemzi a kardiális funkció változásait 1-es és 2-es típusú cukorbetegség patkánymodelljeiben

RADIOLÓGIA, NONINVAZÍV KÉPALKOTÁS – SZ4 8:30-11:00

Nguyen Tin Dat SE ÁOK V. – Az N-acetil- cisztein (NAC) parenterálisan, mellékhatás nélkül alkalmazható dózis maximumának meghatározása – fázis I. tanulmány

Tuza Viktória SE ÁOK VI. – A CT-vezérelt percutan tüdõbiopsziák eredményének és a radiomorfológiai képnek az összefüggései öt éves anyagomban (2010.01.01.-2014.12.31.)

Kovács Nóra SE EKK III. – A kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatok elõnyei

PULMONOLÓGIA – SZ6 9:00-11:45

Biró Andrea SE ÁOK VI. – A periostin szint változása asztmás terhességben

SEBÉSZET II. (ÁLTALÁNOS, KÍSÉRLETES, PLASZTIKAI SEBÉSZET) – SZ8 9:30-13:00

Simon Andrea SE ÁOK IV. – Lágyéksérv laparoszkóppal gyermekkorban

Latin Viktória SE ÁOK IV. és Anker Pálma SE ÁOK IV. – A bél-máj tengely szerepe az ALPPS indukálta májregenerációban

Anker Pálma SE ÁOK IV. és Latin Viktória SE ÁOK IV. – A mitochondriális biogenezis, morfológia és funkció vizsgálata ALPPS során

BIOKÉMIA, LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA – TANÁCSTEREM 11:30-14:15

Molnár Kristóf János SE GYTK V. – Apoptotikus testek kimutatására alkalmas áramlási citometriás rendszer kidolgozása

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS SÜRGÕSSÉGI ORVOSTAN – SZ4 12:00-14:30

Kanász Noémi SE ÁOK VI.- A mûtét alatti állapotsúlyosság (a Sebészeti Apgar-érték) szerepének vizsgálata a posztoperatív infekciók elõrejelzésében

Keszég Miklós Attila SE ÁOK IV. és Eke Csaba SE ÁOK IV. – Magasabb MELD- pont értékek összefüggése a rosszabb túléléssel a mechanikai keringéstámogatott betegek körében

Nagy Ádám SE ÁOK VI. és Hrbáceková Réka SE ÁOK V. – A szívtranszplantáció utáni emelkedett hepatobiliáris markerek összefüggése a rosszabb túléléssel

FARMAKOLÓGIA – DÍSZPÁHOLY 12:30-14:30

Karim Dilán Márk SE ÁOK V. – A Sigma1 receptor szerepe a triptamin-származékú, jelenleg ismert leghatékonyabb szelektív enhancer vegyület kognitív hatásában patkányon

ANYAGCSERE, ENDOKRINOLÓGIA, HEMATOLÓGIA – ZÖLD ELÕADÓTEREM 13:00-15:45

Széplaki Dóra SE ÁOK V. – Növekedési hormon kezelésben részesülõ hypopituiter gyermekek szérum aminosav profil vizsgálata a növekedési hormon ellátottság függvényében

SZEMÉSZET, SZÁJSEBÉSZET, FÜL-ORR-GÉGÉSZET – SZ7 15:15-17:45

Juhász Balázs SE ÁOK IV. – Ismételt zajexpozíció okozta permanens halláskárosodás modellezése

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük