Az IÖCS-ben betölthető szerepekhez tartozó feladatok és felelősségek

Az Instruktor Öntevékeny Csoportban betöltött szerepekhez tartozó feladatok és felelősségek leírása.

szerep: tag -> mindenkire vonatkozik, aki az Instruktor Öntevékeny Csoport tagságába tartozik
feladatai és felelősségei:
 • öntevékenység gyakorlása bármely betöltött feladatkörben
 • etikai és erkölcsi normák betartása (Semmelweis Egyetem etikai kódexe alapján)
 • az Egyetem és az IÖCS jóhírének megtartása
 • az IÖCS és az Egyetem rendezvényein jó példával jár elöl
 • az IÖCS és az Egyetem rendezvényein nem tanúsít sértő magatartást
 • felelősséget vállal az elkövetett tetteiért
 • bármilyen rendkívüli eseményről, erőszakos cselekedetről vagy törvénysértő magatartásról, amit IÖCS rendezvényen észlel, vagy az a tudomására jut, azonnal értesíti a vezetőséget

szerep: gebintag -> az adott rendezvényen gebinben tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a gólyákkal, képződő instruktorokkal szemben kellő erkölcsi tartással viselkedik
 • feladatait legjobb tudása szerint és felelősséggel végzi
 • részt vesz a csoport találkozóin
 • rábízott anyagi javakat kellő körültekintéssel kezeli
 • követi gebinfőnöke irányelveit/kéréseit

szerep: betűtag -> a gólyatáborba betűben tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a gólyákkal szemben kellő erkölcsi tartással viselkedik
 • elsődleges feladata a gólyák közösségének kialakítása, építése
 • segíti a gólyákat az egyetemi életben
 • feladatait legjobb tudása szerint és felelősséggel végzi
 • részt vesz a csoport találkozóin
 • rábízott anyagi javakat kellő körültekintéssel kezeli
 • követi betűfőnöke irányelveit/kéréseit

szerep: képző -> az instruktorképzés során képző tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a képződőkkel szemben kellő erkölcsi tartással viselkedik
 • elsődleges feladata az IÖCS-el kapcsolatos tudás átadása
 • időt és energiát fordít a képződők közösségének kialakítására
 • feladatait legjobb tudása szerint és felelősséggel végzi
 • részt vesz a csoport találkozóin
 • a képzés teljes időtartama alatt – a képzészáró hétvégét is beleértve – felelősséggel látja el feladatait
 • rábízott anyagi javakat kellő körültekintéssel kezeli
 • követi képzéscsoport vezetőjének irányelveit/kéréseit

szerep: gebinfőnök -> az adott rendezvényen gebinfőnökként tevékenykedő tagokra a tag és a gebintag szerepkörben meghatározottakon kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • elsődleges feladata a gebin közösségének kialakítása és a gebin működési hátterének biztosítása
 • az adott egységbe tartozó instruktorok képzése legalább a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretekkel
 • az épülés és a rendezvény alatt, belátása szerint elküldheti a csapatból azokat a tagokat, akik nem segítik a gebin működését, nem vesznek részt az épülésben, amit előzetesen egyeztet a vezetőséggel
 • az adott egység feladatának elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése
 • szem előtt tartja, hogy a fő cél a rendezvény sikeressége és nem csak a gebin sikeressége
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Gebin- illetve a Gólyatábor esetében a Betű- és Programfőnökkel
 • kapcsolatot tart az adott rendezvény főszervezőivel és a vezetőséggel
 • bármely nagyobb probléma esetén értesíti a rendezvény főszervezőit
 • követi a rendezvényfőnökök és a vezetőség irányelveit/kéréseit
 • anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, javakért
 • beszámoló készítése a jövő évi gebinfőnök, valamint a Vezetőség számára.
 • ha a helyettese látja el a főnök feladatait, rá is ugyanezek vonatkoznak

szerep: betűfőnök -> a gólyatáborban betűfőnökként tevékenykedő tagokra a tag és a betűtag szerepkörben meghatározottakon kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • elsődleges feladata a betű közösségének kialakítása és a betű működési hátterének biztosítása
 • a Betű feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése
 • az adott feladat ellátásához szükséges ismeretek átadása az adott betűbe tartozó instruktoroknak
 • külön figyelmet fordít a gólyák biztonságára és a betű által szervezett programok minőségére
 • az épülés, a tábor alatt és a tábor követően belátása szerint elküldheti a csapatból azokat a tagokat, akik nem segítik a betű működését, nem vesznek részt az épülésben, amit előzetesen egyeztet a vezetőséggel
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • amennyiben van külsős szereplő a programja kapcsán, azzal IÖCS-höz méltóan tartja a kapcsolatot
 • kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Betű-, Gebin- és Programfőnökkel
 • kapcsolatot tart a tábor főszervezőivel és a vezetőséggel
 • bármely nagyobb probléma esetén értesíti a tábor főszervezőit
 • követi a táborfőnökök és a vezetőség irányelveit/kéréseit
 • anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, javakért
 • beszámoló készítése a jövő évi betűfőnök számára
 • ha a helyettese látja el a főnök feladatait, rá is ugyanezek vonatkoznak

szerep: képzéscsoport vezető -> az instruktorképzés során képzéscsoport vezetőként tevékenykedő tagokra a tag és képző szerepkörben meghatározottakon kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • elsődleges feladata a képzéscsoport közösségének kialakítása és a képzéscsoport működési hátterének biztosítása
 • az adott képzéscsoport feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése
 • az adott feladat ellátásához szükséges ismeretek átadása az adott képzéscsoportba tartozó instruktoroknak
 • külön figyelmet fordít a képződők biztonságára és a képzéscsoport által szervezett programok minőségére
 • az épülés, a képzés alatt és a képzést követően belátása szerint elküldheti a csapatból azokat a tagokat, akik nem segítik a csoport működését, nem vesznek részt az épülésben, amit előzetesen egyeztet a vezetőséggel
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • amennyiben van külsős szereplő a programja kapcsán, azzal IÖCS-höz méltóan tartja a kapcsolatot
 • kommunikáció a Vezetőséggel, a többi Képzéscsoport-vezetővel illetve az Instruktorképzés programjait szervező instruktorokkal
 • kapcsolatot tart a képzés főszervezőivel és a vezetőséggel
 • bármely nagyobb probléma esetén értesíti a képzés főszervezőit
 • követi a képzésfőnökök és a vezetőség irányelveit/kéréseit
 • anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, javakért
 • tapasztalataival, meglátásaival segíti a következő évi képzéscsoport vezetőket
 • ha a helyettese látja el a főnök feladatait, rá is ugyanezek vonatkoznak

szerep: programfőnök -> az adott rendezvényen programfőnökként tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • elsődleges feladata a rábízott program sikeres megszervezése és lebonyolítása
 • az adott program háttérmunkáinak megszervezése
 • az adott program zavartalan lefolyásához szükséges feltételek megteremtése
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • kapcsolatot tart a programban résztvevőkkel és teljes körű információkkal látja el őket
 • kapcsolatot tart a rendezvény főszervezőivel és a vezetőséggel
 • amennyiben van külsős szereplő a programja kapcsán, azzal IÖCS-höz méltóan tartja a kapcsolatot
 • kommunikáció az adott rendezvény főszervezőivel
 • a program részleteit egyezteti a főszervezőkkel
 • beszámoló készítése a jövő évi programfőnök számára

szerep: karifőnök -> az adott évben karifőnökként tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a Betűfőnökök munkájának segítése, és az egy karra tartozó Betűfőnökök összetartása
 • igény szerint programokat szervez az adott kari instruktoroknak
 • a Kart az IÖCS rendezvényein képviseli
 • feladata ellátása során birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módon kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • kapcsolattartás a Kari főnök által képviselt karra adott évben felvett hallgatókkal a felvételi ponthatárok kihirdetésétől az egyetemi beiratkozásig terjedő időszakban
 • kapcsolattartás a Vezetőséggel
 • a Kart érintő problémák esetén, amelyek érintik az IÖCS rendezvényeit, értesíti a Vezetőséget
 • beszámoló készítése a jövő évi karifőnök számára

szerep: rendezvény főszervező -> az adott rendezvényen rendezvény főszervező tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a rendezvény értékeinek megőrzése
 • a rendezvény háttérfeladatainak koordinálása, irányítása, elvégzése
 • a rendezvényen főnöki pozíciót betöltő személyeket összetartása, felkészítése, szükséges információval való ellátása
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • kommunikáció a Vezetőséggel
 • kapcsolattartás a különböző, a Csoporttal kapcsolatban álló, egyetemen belüli illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel a rendezvénnyel kapcsolatban
 • kapcsolattartás az egyetem vezetésével, illetve az egyetemi szervezeti egységekkel a rendezvénnyel kapcsolatban
 • anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, javakért
 • beszámoló készítése a jövő évi rendezvény főszervezők számára

szerep: vezetőségi tag -> az adott évben vezetőségi tagként tevékenykedő tagokra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • az IÖCS éves működésének vezetése, irányítása
 • rendezvények hátterének biztosítása
 • döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Gyűlés kizárólagos hatáskörébe
 • az IÖCS hosszú távú terveinek meghatározása
 • Csoport etikai normáinak betartatása
 • tagnyilvántartási adminisztráció vezetése
 • év közben az IÖCS javainak felelős kezelése
 • a Vezetőség illetve az Elnök munkájának segítése
 • feladata ellátása során a birtokába kerülő személyes adatokat az Instruktor Öntevékeny Csoport SzMSz-ben meghatározott módján kezeli (A csoport felépítése és működése fejezet, III. Adatkezelés pontja)
 • kapcsolattartás a többi hallgatói szervezettel, valamint az Egyetemmel
 • kapcsolattartás a Csoport tagjaival
 • anyagi felelősséggel tartozik a rábízott eszközökért, javakért

szerep: alelnök -> az adott évben alelnökként tevékenykedő tagra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a Csoport pénzügyeinek koordinálása
 • beszámoló készítése a jövő évi alelnök számára

szerep: elnök -> az adott évben elnökként tevékenykedő tagra a tag szerepkörben meghatározotton kívül még az itt felsoroltak tartoznak
feladatai és felelősségei:

 • a Vezetőség munkájának koordinálása, irányítása
 • a Vezetőség rendszeres, illetve rendkívüli összehívása, az ülések vezetése
 • a Gyűlések összehívása, vezetése
 • Etikai bizottság összehívása, az ülés vezetése
 • rendezvény főszervezőinek felügyelete, különös tekintettel az általuk végzett kapcsolattartási feladatokra
 • általános kapcsolattartás az IÖCS-el kapcsolatban álló, egyetemen belüli, illetve kívüli hallgatói szervezetek vezetőivel
 • általános kapcsolattartás az Egyetem vezetésével, illetve az egyéb egyetemi szervezeti egységekkel
 • beszámoló készítése a jövő évi elnök számára
Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük